Powrót na górę strony

AKTUALNOŚCI

Nowa aplikacja

W portalu ORSIP 2.0 została opublikowana nowa aplikacja "Schrony" w województwie śląskim. Aplikacja umożliwia przeglądanie lokalizacji schronów, ukryć oraz miejsc doraźnego schronienia.

CZYTAJ WIĘCEJ


Zaktualizowano aplikację Ortofotomapy od roku 1996

Do aplikacji Ortofotomapy od roku 1996 została dodana nowa ortofotomapa z 2023 roku dla obszaru województwa śląskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja -  Jednostki Ochrony Zdrowia

Aplikacja prezentuje dane dotyczące jednostek i spółek ochrony zdrowia województwa śląskiego z podziałem na subregiony.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowe dane w aplikacji Marszałkowski Konkurs

W aplikacji Marszałkowski Konkurs "Inicjatywa Sołecka" zostały opublikowane dane dla roku 2023.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych

W geoportalu ORSIP 2.0 dodano nową aplikację Wspieranie Ochotniczych Straży Pożarnych przez samorząd Województwa Śląskiego w latach 2019-2023, która prezentuje zadania i wysokość dotacji celowej przekazanej...

CZYTAJ WIĘCEJ


Aktualizacja bazy terenów pogórniczych i poprzemysłowych zakończona!

Zakończono prace zmierzające do aktualizacji danych dla terenów pogórniczych i poprzemysłowych na terenie województwa śląskiego. Została także zaaktualizowana aplikacja TERENY POGÓRNICZE I POPRZEMYSŁOWE...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa usługa WMS - Dane POI

Zostały wygenerowane nowe usługi sieciowe WMS dla Punktów Użyteczności Publicznej (POI) z obszaru województwa śląskiego:

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja Edukacja Ekologiczna

W geoportalu ORSIP 2.0 opublikowano nową aplikację Edukacja ekologiczna. Aplikacja zawiera informacje o ścieżkach dydaktycznych (wraz z przystankami) oraz ośrodkach edukacji ekologicznej w województwie śląskim.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja w naszym Portalu.

Marszałkowski Program Poprawy Jakości Powietrza stanowi wzmocnienie i rozszerzenie działań Województwa Śląskiego mających na celu zapobieganie negatywnemu oddziaływaniu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi i na środowisko,...

CZYTAJ WIĘCEJ


Aktualizacja aplikacji Dane geostatystyczne województwa śląskiego

Aplikacja Dane geostatystyczne województwa śląskiego została zaktualizowana o najnowsze dane i wzbogacona o cztery nowe zagadnienia: Struktura ludności według wieku i płci, Małżeństwa i rozwody, Przyrost...

CZYTAJ WIĘCEJ


Podsumowanie konferencji w Ustroniu

  W dniach 14-15 września  br. w Ustroniu odbyła się konferencja „REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. SILESIA SPATIAL DATA” organizowana przez...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa usługa WMS na podstawie BDOT10k

Zostały wegenerowane nowe usługi sieciowe WMS dla wybranych warstw tematycznych opracowanych na podstawie BDOT10k dla obszaru województwa śląskiego

CZYTAJ WIĘCEJ


Zamykamy rejestrację  na konferencję w Ustroniu!

REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA. TWORZONA JEST LISTA REZERWOWA!Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt na adres:  konferencja@wodgik.katowice.pl

CZYTAJ WIĘCEJ


Aktualizacja BDOT10k

Informujemy, że w zakładce OTWARTE DANE zostały zaktualizowane wybrane warstwy tematyczne BDOT10k dla obszaru województwa śląskiego w zakresie:•    budynków,•    sieci dróg,•...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja

Aplikacja prezentuje tereny pogórnicze i poprzemysłowe pozyskane z systemu OPI TPP 2.0 na tle następujących danych przestrzennych:- form ochrony przyrody pochodzących ze strony Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska,- zagrożeń...

CZYTAJ WIĘCEJ


Sprzedaż Nieruchomości w Parzymiechach

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do przetargu na sprzedaż prawa własności do 4 samodzielnych lokali mieszkalnych nr 7, 9, 11, 14 znajdujących się w budynku położonym w Parzymiechach przy ul. Częstochowskiej 1 wraz...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa usługa WMS - Ortofotomapa 2022

Została opublikowana nowa usługa sieciowa WMS dla Ortofotomapy z roku 2022 dla obszarów miast województwa śląskiego.

CZYTAJ WIĘCEJ


Sprzedaż Nieruchomości w Wodzisławiu Śląskim.

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Brackiej 13B.

CZYTAJ WIĘCEJ


Aplikacja Marszałkowski Konkurs

Nowa aplikacja prezentuje zadania i wysokość dotacji celowej przekazanej z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu "Inicjatywa Sołecka" w latach 2019-2022. 

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja Zielone Śląskie

Aplikacja „Zielone Śląskie” przedstawia zbiorcze informacje o terenach „zielonych” województwa. Zawiera m.in. dane o formach ochrony przyrody oraz innych atrakcyjnych przyrodniczo miejscach takich jak:...

CZYTAJ WIĘCEJ


Oferta sprzedaży nieruchomości

W naszej aplikacji możesz obejrzeć ofertę sprzedaży jąką Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił w formie przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 11, w Katowicach przy ul....

CZYTAJ WIĘCEJ


Planujemy prace techniczne w dn. 28-29 stycznia br.

Informujemy o możliwych przerwach technicznych w dn. 28-29 stycznia br. w związku z pracami serwisowymi w dostępie do strony ORSIP 2.0 oraz aplikacji.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja dotyczy rewitalizacji w województwie śląskim

Aplikacja umożliwia proste przeglądanie danych o obszarach i podobszarach rewitalizacji w gminach województwa śląskiego wraz z informacjami dotyczącymi programów rewitalizacji. Dodatkowo aplikacja umożliwia...

CZYTAJ WIĘCEJ


Ortofotomapa ponownie uruchomiona

Zakończono prace serwisowe na portalu ORSIP 2.0. Ortofotomapy zostały ponownie uruchomione.

CZYTAJ WIĘCEJ


Utrudnienia w dostępie do ortofotomapy

W związku z trwającymi pracami serwisowymi na portalu ORSIP 2.0 mogą wystąpić problemy w dostępie do ortofotomapyPrzepraszamy za ewentualne utrudnienia!

CZYTAJ WIĘCEJ


Wizyta delegacji z Kraju Morawsko-Śląskiego

W dniach 14 i 15 listopada br. Województwo Śląskie odwiedziła delegacja z Kraju Morawsko - Śląskiego – Republiki Czeskiej. Pierwszego dnia wizyty odbyło się spotkanie robocze pod przewodnictwem Pana Dariusza Starzyckiego...

CZYTAJ WIĘCEJ


Kosmiczny Dzień GIS w Planetarium Śląskim

15 listopada w Planetarium Śląskim świętowaliśmy „Kosmiczny Dzień GIS” w ramach obchodów międzynarodowego dnia GIS. Organizatorem wydarzenia był Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej...

CZYTAJ WIĘCEJ


Aplikacja prezentująca mapę terenów wypasowych w województwie śląskim.

Aplikacja mapowa prezentuje obszary szczególnie cenne przyrodniczo, na których wskazana jest realizacja zadań ochronnych w ramach Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowe usługi WMS i WMTS dla BDOT10k

W zakładce Usługi - Usługi własne - BDOT10k dodano nowe usługi WMS i WMTS  dla BDOT10k. Usługi zostały wygenerowane z danych zawartych w bazie BDOT10k.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowe warstwy dla Punktów Użyteczności Publicznej - ZUS, Informacja turystyczna

Informujemy o dodaniu nowych warstw dla Punktów Użyteczności Publicznej (POI):

CZYTAJ WIĘCEJ


Dodano nowy pakiet otwartych danych z BDOT 10k

W lokalizacji OTWARTE DANE,  BAZA DANYCH OBIEKTÓW TOPOGRAFICZNYCH (BDOT10k) zostały umieszczone do pobrania dane dotyczące warstw tematycznych zabudowy oraz terenów zielonych i upraw dla obszaru województwa...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowe dane w aplikacji Mapa sieci dróg

W aplikacji Mapa sieci dróg W województwie śląskim pojawiły się nowe dane. Są to rodzaje gmin oraz przystanki komunikacji miejskiej dla wszystkich gmin i miast (bez miast na prawach powiatu).

CZYTAJ WIĘCEJ


Konferencja

W dniach 23–24 czerwca odbyła się w Ustroniu konferencja naukowo-techniczna pt.: "REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego”. Organizowana przez WODGiK w Katowicach....

CZYTAJ WIĘCEJ


Aktualizacja Punktów Użyteczności Publicznej

Informujemy o aktualizacji Punktów Użyteczności Publicznej (POI) dla warstw: urząd administracji regionalnej, policja, straż pożarna, sanepid, apteka. Dane znajdują w zakładce Otwarte dane.

CZYTAJ WIĘCEJ


Kolejne otwarte dane z BDOT10k.

W zakładce OTWARTE DANE - Baza danych obiektów topograficznych (BDOT10k) udostępniono wybrane warstwy tematyczne opracowane na podstawie BDOT10k dla obszaru województwa śląskiego w zakresie budynków, sieci dróg,...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa mapa bazowa w aplikacjach

Aplikacje zostały wzbogacone o nową mapę bazową. Jest to mapa hybrydowa podstawą, której jest ortofotomapa z 2021 roku, do której dodano sieć drogową, kolejową oraz wodną.

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja z mapami topograficznymi.

Aplikacja "Mapy topograficzne od 1962 do 2002 roku" umożliwia przeglądanie i porównywanie map topograficznych od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych XX wieku oraz map z lat dwutysięcznych.Aktualność prezentowanych...

CZYTAJ WIĘCEJ


Zapraszamy na konferencję w Ustroniu 23-24 czerwca br.

WODGiK w Katowicach zaprasza na konferencję naukowo – techniczną REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.Wydarzenie odbędzie się w dniach 23 i 24 czerwca br....

CZYTAJ WIĘCEJ


IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego

Wkrótce rusza IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Nabór wniosków rozpocznie się 22 kwietnia i potrwa do 16 maja br. Do dyspozycji mieszkańców regionu w tym roku jest 5 mln...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowe granice obwodów łowieckich

Przedstawiamy aplikację prezentującą aktualny podział województwa śląskiego na obwody łowieckie. Nowe granice obowiązują od 1 kwietnia 2022r. zgodnie z Uchwałą nr VI/39/13/2021 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia...

CZYTAJ WIĘCEJ


Przerwa techniczna w dn. 21-23 marca br.

Informujemy, że w związku z pracami serwisowymi w dniach 21-23 marca br. wystąpią przerwy techniczne i utrudniony dostęp do strony ORSIP 2.0 oraz aplikacji.Przepraszamy za utrudnienia!

CZYTAJ WIĘCEJ


Dostępne usługi przeglądania Web Map Service (WMS) dla map historycznych

W zakładce Usługi (Usługi własne) opublikowane zostały usługi umożliwiają przeglądanie map historycznych w układzie współrzędnych Sucha Góra, obejmujące swym zasięgiem teren województwa śląskiego. Na...

CZYTAJ WIĘCEJ


Ortofotomapy w jednej aplikacji

Aplikacja Ortofotomapy od roku 1996 umożliwia przeglądanie i porównywanie ortofotomap z lat 1996, 2003, 2009, 2013, 2015, 2018, 2019 i 2021 za pomocą narzędzia Zwijanie. Narzędzie to pozwala na interaktywne...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa aplikacja sieci dróg w województwie śląskim

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o sieci dróg w województwie śląskim wraz z informacjami dotyczącymi natężenia ruchu drogowego na wybranych odcinkach oraz danymi dotyczącymi emisji hałasu. Dodatkowo...

CZYTAJ WIĘCEJ


Znajdź usługę i geoportal dla siebie

Zachęcamy do korzystania z zakładek USŁUGI i GEOPORTALE, w których prezentujemy adresy usług i geoportali, dzięki którym można przeglądać dane, udostępniane przez urzędy administracji publicznej...

CZYTAJ WIĘCEJ


Nowa funkcjonalność aplikacji Mapy i granice historyczne województwa śląskiego.

Do aplikacji dodano PASEK CZASU umożliwiający porównanie danej warstwy tematycznej z innymi warstwami tematycznymi i ZWIJANIE umożliwiające interaktywne porównywanie dwóch map w tym samym obszarze przez...

CZYTAJ WIĘCEJ


Dane z systemu OPI-TPP przeniesione do ORSIP 2.0

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych, jakie były prezentowane w Ogólnodostępnej Platformie Informacji "Tereny poprzemysłowe i zdegradowane" (OPI-TPP). Projekt był...

CZYTAJ WIĘCEJ


Przetarg na sprzedaż własności Województwa Śląskiego

Zapraszamy do zapoznania się z aplikacją dotyczącą oferty sprzedaży ogłoszoną przez Zarząd Województwa Śląskiego. Oferta dotyczy przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej...

CZYTAJ WIĘCEJ


Aplikacja mobilna na smartfony Żywiecki Park Krajobrazowy

Zapraszamy do zapoznania się z bezpłatną aplikacją przyrodniczo-turystyczną pn. Żywiecki Park Krajobrazowy opracowaną we współpracy z Zespołem Parków Krajobrazowych WŚL. Aplikacja ma na celu popularyzację...

CZYTAJ WIĘCEJ


Zagrożenie powodziowe

Sprawdź czy mieszkasz w strefie zagrożenia powodziami i wykorzystaj naszą nową aplikację "Mapa zagrożenia powodziowego województwa śląskiego"

CZYTAJ WIĘCEJ


Rok ORSIP

Właśnie mija rok odkąd ORSiP funkcjonuje w strukturach WODGiK w Katowicach. W geoportalu Województwa Śląskiego znajdziecie dane z dziedziny m.in. geodezji i kartografii, przyrody, turystyki, inwestycji, gospodarki...

CZYTAJ WIĘCEJ