Powrót na górę strony

Nowa aplikacja sieci dróg w województwie śląskim

Aplikacja umożliwia przeglądanie danych o sieci dróg w województwie śląskim wraz z informacjami dotyczącymi natężenia ruchu drogowego na wybranych odcinkach oraz danymi dotyczącymi emisji hałasu. Dodatkowo aplikacja zawiera narzędzie wyszukiwania działek w oparciu o Usługę Lokalizacji Działek Katastralnych (ULDK) udostępnianą przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Umożliwia ona lokalizację przestrzenną wskazanej działki ewidencyjnej, na podstawie jej identyfikatora, z wykorzystaniem informacji zawartych w powiatowych bazach ewidencji gruntów i budynków. Dodano także usługę Krajowej Integracji Ewidencji Gruntów (KIEG), która umożliwia przeglądanie geometrii i numerów działek. W aplikacji istnieje możliwość wyszukiwania adresów nieruchomości. Dane dotyczące sieci drogowej zostały pozyskane z bazy BDOT10k.