Powrót na górę strony

ZAŁOŻENIA I CELE PROJEKTU ORSIP 2.0

ORSIP 2.0 to nowa odsłona Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Śląskiego, który umożliwia dostęp do danych przestrzennych w postaci interaktywnych map i związanych z nimi usług.

Zostało wdrożone nowe środowisko, w którym prezentujemy zharmonizowane zbiory danych przestrzennych w aplikacjach mapowych dedykowanych dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz administracji publicznej w działaniach, w których zachodzi potrzeba lokalizacji przestrzennej obiektu. Użytkownik znajdzie tu m.in. dane z zakresu geodezji i kartografii, przyrody i ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, transportu, turystyki, kultury i zdrowia.

Projekt ORSIP 2.0 ma na celu szybkie przeglądanie i filtrowanie zasobów informacyjnych, usprawnienie zarządzania województwem śląskim na wszystkich szczeblach administracji publicznej, poprzez sprawny przepływ danych pomiędzy jednostkami administracyjnymi, instytucjami i podmiotami gospodarczymi.